Boka sjösättning/uppläggning
Allt om båtplatser & vinteruppläggning
Other languages
This text is replaced by the Flash movie.
Allt om båtplatser
Utlåning av båtplats

Om du har för avsikt att inte nyttja din båtplats under några år finns det ett alternativ istället för att låna ut den.
Grefab har eventuellt möjlighet att erbjuda en femårsuppsägning som innebär förtursrätt till plats om båt införskaffas inom fem år. För mer information kontakta oss på telefon 031-368 58 00.

Båtägare kan efter skriftligt medgivande av Grefab få upplåta plats till annan. Sådan upplåtelse får dock inte ske det första året båtägaren innehar platsen och endast vara av tillfällig art, som längst sammanlagt tre år under båtägarens sammantagna kontraktstid med Grefab.

Båtägare ska vid upplåtelse av plats meddela Grefab namn, adress och telefonnummer till den person till vilken platsupplåtelse ska ske för godkännande av Grefab, samt ange båttyp och båtmått.
Båtmått som vi godtar. Båtens bredd ska vara minst 20 cm smalare än platsens verkliga bredd. Båtens längd ska vara minst 1.5 m kortare än platsens längd.  Vid upplåtelse i andra hand är båtägaren ansvarig för platsen och andra skyldigheter som följer av avtalet. Båtägaren äger härvid endast utta ersättning som motsvarar vid varje tillfälle utgående ersättning eller avgift enligt avtalet mellan Grefab och båtägaren. Upplåtelse utan Grefabs medgivande utgör grund för uppsägning. Redan att annonsera om andrahandsuthyrning till annan ersättning än vad Grefab fakturerar båtägaren utgör ett väsentligt avtalsbrott.

På grund av att utlånare missbrukat Grefabs erbjudande kommer stickprovskontroll att genomföras.

 
Fiskmås

Hämta blanketten här, PDF 

Blanketten finns även att hämta på Grefabs kontor
Norra Hamngatan 40.

Grefab, Box 11064, 404 22 Göteborg  •   Besöksadress: Norra Hamngatan 40  •  Telefon: 031 - 368 58 00•  E-post: grefab@grefab.se  •  Om webbplatsen