Boka sjösättning/uppläggning
Other languages
This text is replaced by the Flash movie.
Om oss
Göteborg ska vara Nordens bästa region för båtlivet. Framsida av trycksak.

VD har ordet                          
 Med förhoppning att ni har haft en skön och avkopplande sommar och att den envisa blåsten inte har hindrat båtlivet allt för mycket.

I slutet av augusti genomfördes Grefabs styrelses strategidagar. På agendan fanns bland annat budget-. och affärsplan för 2018. Styrelsen presenterade utkast till uppdrag för bolaget inför 2018 och bolaget avrapporterade måluppfyllelsen av styrelsens uppdrag för 2017.

Styrelsen mottog resultatet och slutsatsen är att merparten av uppdragen hittills fullgjorts.
Grefab redovisade också för styrelsen de investeringar som gjorts 2015-2017och det är en hel del. Mycket återstår då underhållsskulden är stor, men det är viktigt att inte bara fokusera på det som ännu inte gjorts, utan titta på det som faktiskt har kunnat genomföras.

Totalt har Grefab finansierat investeringar på ca 40 Mkr under tiden 2015-2017 och exempel på sådana investeringar är bland annat isskydd på bryggor i Björlanda, etablering av stationer för latrintömning, nya flytbrygor i inre Saltholmen och i Fiskebäck, nytt hamnkontor i Torslanda, djupmätningar, ny kompressorsbyggnad i Björlanda, inventeringar av el respektive VA.

Den dyraste investeringen är monteringen av isskydd på bryggorna i Björlanda 10 Mkr. Denna förbättringsåtgärd ligger till största delen under vattnet och är därför inte så iögonfallande  då den knappast  syns, men dock nödvändig, för att bryggorna inte skulle rasa.

Förutom ovanstående har också hyttdörrar bytts ut, asfalteringsarbeten har gjorts, igenfyllning i yttre Saltholmen diverse ompålningsarbeten, förbättringsarbeten i hallar i Torslanda, utredningar och insatser kopplade till tillsynsärenden inom miljöområdet.

Grefabs investerings-och underhållsplan kommer styrelsen att fatta beslut om på oktobermötet och arbetet pågår för fullt med att planera 2018 och upprätta budget- samt affärsplan för 2018.

Arbetet med digitalisering fortgår och flera av bolagets kunder har börjat använda de e-tjänster som finns tillhands idag. Hemsidan är under omarbetning  och syftet är att den skall bli tydligare för de som använder den. Båtmärkningspilotprojektet i Torslanda har slutförts och planeringen är att inför sjösättningen 2018 kommer samtliga kunder att förses med märken att fästa på båtarna. Båtmärkningsprojektet syftar till att öka säkerheten både för kunder och medarbetare och att förhindra att andra än Grefabs kunder förtöjer på Grefabs platser.

Med önskan om en skön höst och lite ”Brittsommar”-värme

 
Ann-Christine Alkner-Dahl
VD


 
 
Grefab, Box 11064, 404 22 Göteborg  •   Besöksadress: Norra Hamngatan 40  •  Telefon: 031 - 368 58 00•  E-post: grefab@grefab.se  •  Om webbplatsen