Boka sjösättning/uppläggning
Other languages
This text is replaced by the Flash movie.
Saltholmen
  övriga hamnar

Parkering Saltholmen

 

Parkeringstillstånd köper du av Grefab. Det är bara du som är båtplatskund i Saltholmen som kan köpa detta p-tillstånd och inbetalningskortet för p-tillståndet får du tillsammans med båtplatsfakturan. P-tillståndet gäller i Yttre Saltholmen och Aspholmen under perioden 2017-06-01 - 2017-09-30 och kostar 650 kronor.
I Inre Saltholmen på Grefabs parkeringsplatser gäller P-tillstånden under perioden 2017-04-15 - 2017-10-31.
Observera att du måste ha ett giltigt p-tillstånd som gäller för 2017.

Karta över Grefabs parkering i Inre Saltholmen. Parkeringsområdet är markerat med rött. Under juni, juli och augusti får Parkeringsbolagets kunder också parkera på Grefabs parkeringsplatser på Inre hamnen. För mer information läs här , PDF


Tillståndet gäller även i Björlanda Kile, Torslanda Lagun, Fiskebäck, Hinsholmskilen, Hovås och Killingsholmen under perioden 2017-06-01 - 2017-09-30.

Inför sjösättningen, när du vårutrustar din båt på land, får du dagtid, kl 07-22, ställa bilen på Aspholmen/Ytter hamnen förutsatt att du snabbt kan flytta bilen.

Under perioden 2016-11-01 - 2017-04-14 är det Göteborgs Stads Parkeringsbolag som arrenderar marken i Inre Saltholmen.

Från och med 15 april till 1 juni är platserna i Inre Salthomen enbart till för Grefabs kunder. 
 

Kommunen, i vilken Grefab ingår, förväntas använda alla sina resurser för att bättra situationen under sommarperioden.
Förslaget med samnyttjande under sommaren kommer efter att man under förra sommaren räknade samtliga bilar på samtliga ytor under hela sommaren. Under sommaren fanns alltid lediga platser. Grefabs hamn i yttre Saltholmen skall inte samnyttjas. Fanns inte plats kvar i Inre Saltholmen fanns det under hela förra sommaren samtidigt plats i Yttre Saltholmen. Detta var en förutsättning för att Grefab skulle gå med på försöket. Grefabs kunder skulle få plats på Yttre Saltholmen. Försöket med samnyttjande pågår mellan 1 juni och 31 augusti 2017. Övrig tid är platserna enbart till för Grefabs kunder.


 Grefab, Box 11064, 404 22 Göteborg  •   Besöksadress: Norra Hamngatan 40  •  Telefon: 031 - 368 58 00•  E-post: grefab@grefab.se  •  Om webbplatsen